iranytu-a-bibliahoz

ige

Lelkipásztor: Szilágyi Zoltán elérhetősége: 30/261 57 37

Gondnok: Karcagi Sándorné

Presbitérium tagjai

Balogi Ferenc, Bojtár Lajos, Dósa Sándor, Erdős Árpád, Ittes Emilné, Kerékgyártó Lajos, Kékesi Dániel, Kompa József, Kósik István, Mata Józsefné, Mizser Lajos, Nagy Lászlóné

Gyülekezeti alkalmak

 • Vasárnap: 10.45, templom 14.45 Gyülekezeti terem
 • Bibliaóra: szerda 17 óra (téli idősz.) 18.óra (nyári időszámítás ) –gyülekezeti terem
 • Bárka-kör: péntek 18 óra – középkorúak találkozása – Ifi terem
 • Zsindelyné Tüdős Klára Nőszövetség alkalma: minden hónap 2. hétfője 17/18 óra – Gyülekezeti terem
 • Gyermekistentisztelet: vasárnap 10.45-kor kezdés a templomi alkalmon, majd az Ifi teremben Tóth Eszter vezetésével
 • Imaközösség: vasárnap 10.30-tól a templom oldalsó termében
 • Konfirmációi előkészítő: kedd és péntek 17 óra – Ifi terem

Hittan órák:

Iskolában:

1.o. csütörtök 5. óra
2.o. csütörtök 6.óra
3.o. péntek 5,óra
4.o. péntek 6.óra

Óvoda: csütörtök 15.30

Különleges alkalmak:

 • január 3. hetében Egyetemes imanap (különböző felekezetű lelkészek szolgálata, énektanulás bizonyságtételek, versek, történetek, szeretetvendégség)
 • március első vasárnapja 15 óra Világimanap ( betekintés más országok keresztény felekezetei életébe)
 • Április: filmvetítés
 • Május: gyülekezeti kirándulás
 • Június 2. vasárnapja hittanévzáró (szabadtéri istentisztelet, gyerekek szolgálat,közös ebéddel)
 • November: 60 év feletti özvegyasszonyok, egyedülállók találkozója
 • December: Kárpát medencei imanap
 • Énekkari próbák az énekelni szeretőknek – nagy ünnepek előtti hónaptól

2015-ben új lehetőségek, alkalmak állnak a falu lakóinak hasznára – előkészületben!

szivEGYETEMES IMAHÉT CSERÉPFALUN

2014.január 19-25. 17 ÓRA

A HÉT TÉMÁJA: Adj innom!

Hétfő: Szilágyi Zoltán – Katolikus templom

Kedd: Klára nővér (Szent Ferenc kisnővérei) – Ref. Gyülekezeti Ház

Szerda: : Kovács Dániel (baptista lelkipásztor) – Ref. Gyülekezeti Ház

Csütörtök: Hanák József (római katolikus esperes) – Ref.Gyülekezeti Ház

Péntek: Tóth Imre(Egri református lelkipásztor) – Ref.Gyülekezeti Ház

Szombat: Dr. Tóth Katalin (reumatológus) – Ref. Gyülekezeti Ház

– énektanulás, bizonyságtétel, érdekes történetek, szeretetvendégség