Pályázat gazdálkodási előadó munkakör betöltésére

Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatal                 

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatal

gazdálkodási előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3413 Cserépfalu, Kossuth út 125.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

  1. melléklet 19. pénzügyi-számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

Költségvetés, beszámolók, adatszolgáltatások, jelentések készítése, vagyongazdálkodási feladatok ellátása, előirányzatok és azok változása, nyilvántartások vezetése, támogatások igénylése – elszámolása, gazdálkodással kapcsolatos képviselő-testületi előterjesztések előkészítése, pályázatokhoz kapcsolódó pénzügyi feladatok ellátása, ASP gazdálkodói szakrendszer működtetése, intézményekkel kapcsolatos pénzügyi gazdálkodási feladatok ellátása, ÁFA bevallás.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Költségvetési, gazdálkodási és pénzügyi feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók, valamint a(z) külön megállapodás, későbbiekben emelt összegű személyi illetmény, mérlegképes könyvelői szakmai vizsgával rendelkezés esetén képzettségi pótlék, illetménykiegészítés, valamint 200.000 Ft/év cafeteria biztosított..

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Középfokú képesítés, mérlegképes könyvelői szakképzettség a 29/2012.(III.07.) Korm.rendelet 1. mellékletének 19. pontja szerinti szakképesítés,

•         Legalább 1-3 év szakmai tapasztalt – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         B kategóriás jogosítvány,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Felsőfokú képesítés, közszolgálati szakképézettség, önkormányzati pénzügyi-gazdálkodási feladatkör , mérlegképes könyvelő végzettség államháztartási szakon,

•         önkormányzati feladatkörben szerzett pénzügyi-gazdálkodói tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         ASP gazdálkodási szakrendszer ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló okiratok másolata, 90 napnál nem régebbi teljes körű erkölcsi bizonyítvány. A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá vele szemben a Kttv. 84-85. §-aiban foglalt összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farmosi Zoltán nyújt, a 06-30/303-5155 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3413 Cserépfalu, Kossuth út 125. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 31/2018. , valamint a munkakör megnevezését: gazdálkodási előadó.

vagy

•         Elektronikus úton Farmosi Zoltán részére a jegyzo@cserepfalu.hu E-mail címen keresztül

vagy

•         Személyesen: Jakab Lászlóné, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3413 Cserépfalu, Kossuth út 125. .  

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.cserepfalu.hu; www.bukkzserc.hu; www.cserepvaralja.hu; www.bogacs.hu – 2018. január 11.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.cserepfalu.hu honlapon szerezhet.

Hozzászólás kikapcsolva.