Pályázat igazgatási-adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére

Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatal                   

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatal

igazgatási-adóügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony        

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3417 Cserépváralja, Alkotmány út 52.

Ellátandó feladatok:

Igazgatási feladatok: szociális ellátásokkal kapcsolatos eljárások lefolytatása, hagyatéki ügyintézés, termőföldvételi és haszonbérleti ajánlatok kifüggesztésével kapcsolatos feladatok, állategészségügyi feladatok, ipari-kereskedelmi, szálláshely igazgatási feladatok, lakcím, közterület nyilvántartási feladatok, Képviselő-testület munkájával kapcsolatos feladatok: testületi előterjesztések előkészítése, testületi döntések nyilvántartása, nemzeti jogszabálytárba történő feltöltése, testületi- bizottsági üléseken jegyzőkönyv vezetése és azok határidőben történő elkészítése Ügyviteli feladatok: postázási, iktatási, iratkezelési feladatok ellátása, egyéb ügyviteli teendők ellátása, közreműködés pályázatok előkészítésében A Helyi Választási Iroda tagjaként közreműködés választási feladatok lebonyolításában, HVB mellett jegyzőkönyvvezetői feladatok ellátása Adóügyi feladatok: A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és a vonatkozó helyi rendeletek alapján kivethető adókkal kapcsolatos ügyintézés. A gépjármű adóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján a gépjármű adóval kapcsolatos feladatok ügyintézése. Talajterhelési díjjal kapcsolatos ügyintézés. Adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos ügyintézés. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. alapján a munkakörbe tartozó feladat és hatáskör gyakorlása, adó- és értékbizonyítványok készítése. Önkormányzati vagyonkataszter folyamatos vezetése. Közfoglalkoztatással kapcsolatos munkaügyi, személyügyi feladatok ellátása, nyilvántartások vezetése, kapcsolattartás a munkaügyi hatóságokkal. Önkormányzati alkalmazottakkal kapcsolatos személyügyi, szabadság nyilvántartás vezetése, a KIRA program szakszerű használata.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Általános igazgatási, ügyviteli, adóügyi feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) illetménykiegészítés, évi 200000 Ft értékű cafeteria juttatás rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Középfokú képesítés,

•         igazgatási, ügyviteli feladatok ellátása terén tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         B kategóriás jogosítvány,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Emelt szintű szakképesítés, igazgatási, adóügyi szakképesítés,

•         Önkormányzati ügyintéző körben szerzett tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

•         Jó szintű precizitás, jó kapcsolattartás, teherbírás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         szakmai önéletrajz, hatósági erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló okiratok, nyilatkozat vagyonnyilatkozat tételéről

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farmosi Zoltán nyújt, a 06-30/303-5155 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3413 Cserépfalu, Kossuth út 125. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 134-24/2017 , valamint a munkakör megnevezését: igazgatási-adóügyi ügyintéző.

vagy

•         Elektronikus úton Farmosi Zoltán részére a jegyzo@cserepfalu.hu E-mail címen keresztül

vagy

•         Személyesen: Jakab Lászlóné, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3413 Cserépfalu, Kossuth út 125. .  

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.cserepfalu.hu; www.bukkzserc.hu; www.cserepvaralja.hu

– 2017. december 19.

 

 

Hozzászólás kikapcsolva.