Vezető óvónő álláspályázat

Bükkzsérc Község Önkormányzata a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Bükkzsérc-Cserépfalu Óvoda Társulás vezető óvónő (magasabb vezető) munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2015.09.01-2020.08.31.-ig szól.

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3414 Bükkzsérc, Petőfi utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény irányítása és képviselete a vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok és az alapító rendelkezései szerint. Az intézmény alaptevékenységébe tartozó vezetői feladatok, továbbá az intézmény hatáskörébe tartozó gazdálkodási feladatok ellátása. Felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. Ellátja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott egyéb vezetői feladatokat

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
  • óvodapedagógus munkakörben legalább 5 év szakmai tapasztalat – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
  • büntetlen előélet – cselekvőképesség- magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Főiskola,
  • helyismeret, helyi lakos

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • hatósági erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló okiratok, szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2015. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vasas Csaba nyújt, a 0649523011 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Bükkzsérc Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3414 Bükkzsérc, Petőfi utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 183/2015. , valamint a munkakör megnevezését: vezető óvónő.
  • Személyesen: Vasas Csaba, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3414 Bükkzsérc, Petőfi utca 4.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • www.bukkzserc.hu, www.cserepfalu.hu – 2015. július 17.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bukkzserc.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. július 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Hozzászólás kikapcsolva.