Házszám tájékoztató

Tisztelt Lakosság! Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14/A § (5) bekezdése értelmében: „Minden házszámmal ellátott épületen a tulajdonosnak fel kell tüntetnie a házszámot.” A fent leírt jogszabályi hivatkozás értelmében minden ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán a házszámot jól látható helyen elhelyezni. Az az ingatlantulajdonos, aki ezen kötelezettségének nem

Bővebben

Felhívás településkép védelme

TÁJÉKOZTATÓ Felhívjuk az ingatlantulajdonosok figyelmét a Cserépfalu Község Településképnek védelméről szóló 14/2017. (XII. 28.) önkormányzati rendelet településkép-érvényesítési eszközei (településképi szakmai konzultáció, településképi véleményezési eljárás, településképi bejelentési eljárás) előírásainak betartására. A településképi követelmények megszegése településképi kötelezési eljárást von maga után. Az egyes nyomtatványok a www.cserepfalu.hu honlap „Önkormányzat/Ügyintézés/Nyomtatványok” menüben megtalálhatók vagy a

Bővebben