Tisztelt Hölgyem, Uram!

Tisztelt Honlap látogató!

Elkészült a Cserépfalui települési értéktár!

De, miről is van szó?  Mi az az értéktár?

Magyarország országgyűlése a 2012. évi XXX. törvényben jogszabályt alkotott a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról.

Ebben a törvényben megállapítja, hogy a nemzet értékeit össze kell gyűjteni, meg kell őrizni, az értékeket ápolni, védelmezni és támogatni kell.
Örökségünket, a magyar kultúra értékeit, szellemi és anyagi alkotásait, a természet adta értékeit, értéktárban kell összesíteni.

A fenti törvény alapján a Magyar Köztársaság kormánya a 114/2013 (IV.16.) rendeletben részletesen intézkedett a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról.

A fenti jogszabályok értelmében intézkedtek a magyar ágazati, a megyei, a tájegységi, a települési, a külhoni magyarság értéktárainak, valamint a hungarikumok gyűjteményének létrehozására.

Az értékeket a következő szakterületi kategóriák szerint kellet azonosítani és rendszerezni:
•    agrár és élelmiszergazdaság
•    egészség és életmód
•    épített környezet
•    ipari és műszaki megoldások
•    kulturális örökség
•    sport
•    természeti környezet
•    turizmus és vendéglátás

A jogszabályok alapján a helyi önkormányzat kezdeményezése és döntése alapján létre jött a Cserépfalui települési Értéktár Bizottság, amely 2015. március 6-án megtartotta alakuló ülését.

A bizottság tagjainak első feladat volt, – a jogszabályok megismerése után – hogy felmérje a község közigazgatási határain belül meglévő szellemi, gazdasági, kulturális, természeti stb. értékeket, amelyek szóba jöhettek a települési értéktár kialakításánál.

A jogszabály pontos formai és tartalmi követelményeket határoz meg a bizottsági előterjesztéshez, ezért igyekeztünk az egyes témákhoz a területet legjobban ismerő „szakértőket” felkérni, mely sok esetben egybe esett az adott szervezet, intézmény, egység vezetőjének személyével, akiknek a közreműködését ezúton is megköszönöm.

A megmaradt témák a bizottság tagjai között kerültek szétosztásra, akik vállalták, hogy 3-3 ügyben maguk készítik el, a bizottsági előterjesztéseket.

E munkák elkészítését külön is megköszönöm;
Dósa Mártának – a bizottság tagjának,
Méreg Lajosnénak – a bizottság tagjának,
Fila Józsefnek – a bizottság szakértő tagjának,
akik velem együtt 12 téma feldolgozásában szereztek érdemeket.

A bizottsági előterjesztések összeállításához a készítők felhasználhatták az eddig e témában már megjelent tudományos forrásmunkákat, összegyűjtött dokumentumokat, de végezhettek kutató tevékenységet is.

Az egyes témák előterjesztői leggyakrabban a „Cserépfalu hét és fél évszázada” című monográfiában megjelenteket használták fel forrásmunkaként.

A Cserépfalu Értéktár Bizottság 2015. november 2-án létrehozta „Cserépfalu Értékei” címmel a települési értéktárat, melyben 21 olyan témát minősítettek értékké, mely a bizottság meglátása szerint annak megfelel.

A bizottság tovább folytatja a munkáját a szervezeti és működési szabályzatban leírtak szerint és évente legalább kétszer ülésezik.

Nem biztos, hogy minden értéket feldolgoztunk, így lehetősége van minden cserépfalui lakosnak, hogy a jogszabályban leírt formában és tartalommal, javaslatot tegyen új általa képviselt érték elfogadtatására.

A bizottság feladata az is, hogy figyelemmel kísérje az értéknek nyilvánított területeket, és ha azokban olyan változás következik be, mely méltatlanná teszi a „települési érték” megnevezésre, azt az értéktárból kivegye.

A jövő évben legfontosabb feladata lesz a bizottságnak, hogy kiválogassa a települési értékek közül azokat, melyek tájegységi, megyei, esetleg magyar értéknek minősíthetőek, és előterjesztéseket készítsen azok elfogadtatására.

Cserépfalu, 2015. november 5.

Fehérvári István
A Települési Értéktár Bizottság elnöke

Tartalom

a, Agrár és élelmiszergazdaság

  1. Cserépfalu – Pincefalu (Cserépfalu pincéi, borkultúrája, borturizmus)

2. Cserépfalu szőlő és gyümölcskultúrája

b, Ipari és műszaki megoldások

3. Mészégetés

c, Természeti környezet

4. Hór-völgy

5. Suba-lyuk barlang

6. Ódor-vár és Hajnóczy-barlang

7. Kőkultúra, Ördögtorony, Ördögcsuszda

d, Kulturális örökség

8. Cserépfalu Népviselete

9. Malvinka néni hagyatéka

10. Napköziotthonos Óvoda

11. Cserépfalu iskolakultúrája, nevelési értékei

12. Cserépfalui Református templom és gyülekezete

13. Cserépfalvi Imre irodalmi és kiadói életműve – Cserépfalvi Emlékszoba

14. Art Galéria és Fazekasház

e, Turizmus

15. Boldizsár lovastanya

16. Cserépfalu folklórja, hagyományápolás

17. Népi ételek táplálkozási szokások Cserépfaluban Ínyenc klub

f, Épített környezet

18. Oszlai Tájház

19. Kisamerika barlanglakások

20. Kilátó Ördögtorony tanösvény

21. Cserépfalu népi építészete, Parasztházak