Lelkipásztor:
Gavrucza-Nagy Emese

elérhetősége: 30/186 6312 ; 49/423 175

e-mail: cserepfalu@reformatus.hu

Gondnok:
Kósik István

Presbitérium tagjai:
Nagy Lászlóné, Balogi Ferenc, Fekete Nándor, Kékesi Dániel, Kompa József, Mata Józsefné, Mizser Lajos, Szabó László

Gyülekezeti alkalmak:

 • Vasárnap: 10.45 – Templom ; 14.45 Gyülekezeti terem
 • Bibliaóra: szerda 17:00 (téli időszámítás), 18:00 (nyári időszámítás ) – Gyülekezeti terem
 • Bárka-kör: péntek 18:00 –  középkorúak találkozása – Ifi terem
 • Zsindelyné Tüdős Klára Nőszövetség alkalma: minden hónap 1. hétfője 17:00 – dr. Benk Györgyné Ildikó szolgálatával,
  októbertől februárig kéthetente – Gyülekezeti terem / Ifi terem
 • Konfirmációi előkészítő: péntek 16:30 – Ifi terem


Hittan órák:

Iskolában:
1. osztály: péntek 4. óra
2. osztály: péntek 3. óra
3. osztály: péntek 5. óra
4. osztály: péntek 6. óra

Óvodában:
szerda 15.30

Különleges alkalmak:

 • Január 3. hetében Egyetemes imanap (különböző felekezetű lelkészek szolgálata, énektanulás bizonyságtételek, versek, történetek, szeretetvendégség)
 • Március első vasárnapja 15 óra Világimanap (betekintés más országok keresztény felekezetei életébe)
 • Április: Húsvéti gyermekfoglalkozás – Gyülekezeti terem, presbiteri csendesnapok
 • Május: Gyülekezeti kirándulás
 • Június 2. vasárnapja hittanévzáró (szabadtéri istentisztelet, gyerekek szolgálata közös ebéddel)
 • Július: Gyermek bibliatábor – Gyülekezeti terem 
 • November: 60 év feletti özvegyasszonyok, egyedülállók találkozója
 • December: Kárpát medencei imanap, Adventi gyermekfoglalkozás