Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Mt 11,28

Ebben a mondatban Jézus, az emberré lett Isten hívogat ahhoz a hatalomhoz, amelyből származik, amit birtokolt itt a földön, és amivel Szentlelke által ma is mellettünk áll.

Kiket hívogat?
Sokszor hallom, nem nekem való a templom, nincs időm, majd ha felnőnek a gyerekek, ha nyugdíjas leszek…

Megfáradtakat, megterhelteket hív!
Láttam fiatalon megfáradtakat. Találkoztam hatalmas terheket cipelő gyermekekkel, vagy középkorúakkal.
Ismerek az élet gondja alatt roskadozó, megfáradt öregeket.
Az ember élete hetven, vagy ha feljebb, nyolcvan esztendő és nagyobb része nyomorúság… – mondja a zsoltáros.
Mindenkihez intézi szavát!
Hozzád is!
Téged is hív, hogy nyugalmat, megnyugvást adjon itt, ebben az életben, és az örökkévalóságban is.

Láttam kezek és lábak nélkül Isten jóságát magasztaló embert. Tudok olyanról, aki kerekesszékben élve, élete legjobb napjának mondta balesete napját, mert azon keresztül jutott el Istenhez.
Nem kellenek ekkora tragédiák ahhoz, hogy meghalld a hívását, de a találkozáshoz el kell indulni felé.

Jöjjetek énhozzám!…

Istennek van háza, van népe Cserépfaluban is, mint olyan sokfelé a világon!

Jöjjetek!

 

Lelkipásztor:
Gavrucza-Nagy Emese

elérhetősége: 30/186 6312 ; 49/423 175

e-mail: cserepfalu@reformatus.hu

Gondnok:
Kósik István

Presbitérium tagjai:
Nagy Lászlóné, Balogi Ferenc, Fekete Nándor, Kékesi Dániel, Kompa József, Mata Józsefné, Mizser Lajos, Szabó László

Gyülekezeti alkalmak:

 • Vasárnap: 10.45 – Templom ; 14.45 Gyülekezeti terem
 • Bibliaóra: szerda 17:00 (téli időszámítás), 18:00 (nyári időszámítás ) – Gyülekezeti terem
 • Bárka-kör: kedd: 18:30 gyülekező, 19:00 kezdés. –  középkorúak találkozása – Ifi terem
 • Zsindelyné Tüdős Klára Nőszövetség alkalma: minden hónap 1. hétfője 17:00 – dr. Benk Györgyné Ildikó szolgálatával,
  októbertől februárig kéthetente – Gyülekezeti terem / Ifi terem
 • Konfirmációi előkészítő: péntek 16:30 – Ifi terem


Hittan órák:

Iskolában:
1. osztály: péntek 4. óra
2. osztály: péntek 3. óra
3. osztály: péntek 5. óra
4. osztály: péntek 6. óra

Óvodában:
szerda 15.30

Különleges alkalmak:

 • Január 3. hetében Egyetemes imanap (különböző felekezetű lelkészek szolgálata, énektanulás bizonyságtételek, versek, történetek, szeretetvendégség)
 • Március első vasárnapja 15 óra Világimanap (betekintés más országok keresztény felekezetei életébe)
 • Április: Húsvéti gyermekfoglalkozás – Gyülekezeti terem, presbiteri csendesnapok
 • Május: Gyülekezeti kirándulás
 • Június 2. vasárnapja hittanévzáró (szabadtéri istentisztelet, gyerekek szolgálata közös ebéddel)
 • Július: Gyermek bibliatábor – Gyülekezeti terem 
 • November: 60 év feletti özvegyasszonyok, egyedülállók találkozója
 • December: Kárpát medencei imanap, Adventi gyermekfoglalkozás