1. Szervezeti, személyzeti adatok
1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők
Elérhetőségi adatok 
A szervezeti struktúra 
A szerv vezetői 
1.2 A felügyelt költségvetési szervek
A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv 
1.3 Gazdálkodó szervezetek
A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek 
1.4 Közalapítványok
A szerv által alapított közalapítványok 
1.5 Lapok
Lapok  
1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek
Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre 
2.2 A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
2.3 Közszolgáltatások 
2.4 A szerv nyilvántartásai
2.5 Nyilvános kiadványok
2.6 Döntéshozatal, ülések
2.7 A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
2.8 Pályázatok
2.9 Közérdekű adatok igénylése
Közzétételi listák

3. Gazdálkodási adatok

3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések
3.1.1 Vizsgálatok, ellenőrzések listája 
3.1.2 Az Állami Számvevőszék ellenőrzései 
3.1.3 Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok 
3.1.4 A működés eredményessége, teljesítmény 
3.1.5 Működési statisztika 
3.2 Költségvetések, beszámolók
3.2.1 Éves költségvetések 
3.2.2 Számviteli beszámolók 
3.2.3 A költségvetés végrehajtása 
3.3 Működés
3.3.1 A foglalkoztatottak 
3.3.2 Támogatások 
3.3.3 Szerződések 
3.3.4 Koncessziók 
3.3.5 Egyéb kifizetések 

4. telephely, szálláshely, kereskedelmi nyilvántartás:
Fenti közérdekű adatok közzétételére az alábbi jogszabályok vonatkoznak:


EGYSÉGES KÖZADATKERESŐ RENDSZER


kozadat