Önkormányzat

Cserépfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. 12.16-án (kedden) 17.00 órakor ülést tart.

Helye: Közös Önkormányzati Hivatal, Cserépfalu

Napirendi pontok:

1. ASSUR B 2001 Kft. és az Önkormányzat közötti vitás ügy
Előadó: Dr. Jávor Béla ügyvéd, Csendes Péter Polgármester

2. Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történtekről
Előadó: Csendes Péter polgármester

3. Képviselőtestület 2015. I. félévi munkaterve
Előadó: Nagy József ÜPB elnöke

4. Önkormányzati rendeletek módosítása (Kéményseprő, hulladékszállítás, SZMSZ)
Előnézet: Farmosi Zoltán jegyző

5. Önkormányzati Nonprofit Kft. alakítása
Előadó: Csendes Péter polgármester

6. Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
Előadó: Csendes Péter polgármester

7. Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása
Előadó: Farmosi Zoltán jegyző

8. Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 2015. évi teljesítmény követelményi céljainak meghatározása
Előadó: Farmosi Zoltán jegyző

9. Indítványok, javaslatok

Csendes Péter sk.
polgármester

Hozzászólás kikapcsolva.