Általános Iskola
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat
Gondozási Központ
Fogorvosi rendelő
Konyha
Művelődési Ház- Könyvtár
Művészeti intézet
Napközi otthonos óvoda
Orvosi ellátás
Védőnői szolgálat