Általános Iskola
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat
Konyha
Művelődési Ház- Könyvtár
Napközi otthonos óvoda
Orvosi ellátás
Védőnői szolgálat