Kedvezményezett: Cserépfalu Község Önkormányzata

Projekt címe: Cserépfalu árvízi kockázatának csökkentése vízrendezés II. ütem

Támogatás összege: 250 millió forint

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt fizikai zárása: 2023.12.31.

Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-BO1-2019-00060

Projekt bemutatása

Magyarország Kormánya a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, a kockázat-megelőzés és –kezelés előmozdítását. A most kezdődő projekt célja a települések belterületi csapadékvíz elvezetési, – gazdálkodási rendszerének kialakítása, fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, a belterületek ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizeink minőségének javítása, a további környezeti káresemények megelőzése.

A most kezdődő beruházás az elmúlt időszak árvízi eseményei okán a település árvízi kockázatát csökkentő tározó kialakítását szolgálja, meder és vízelvezetők kialakításával, rendezésével. Az utóbbi évek áradásai alapján a Hór patak áradása település nagy részét érinti, így a vízkárkockázattal csökkentett védett terület a település egészét magában foglalja. A Hór patak vízének település határában történő megfogása rendkívül sürgető feladat: a hegyvidéki területekre tavaszi és őszi időszakban lezúduló nagy mennyiségű csapadékvíz a patakba ömlik, ami a megnövekedett vízszint miatt a völgyben fekvő települést veszélyezteti. Az utóbbi években az évi kétszeri árvízi helyezet általánossá vált a településen. A projekt átfogó célja: Cserépfalu helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a település élhetőbbé tételének és a környezetbiztonság javításának a hatására vonzóbb üzleti és lakókörnyezet kialakítása, melynek eredményeként a település gazdasági potenciáljának és versenyképességének erősítése, népességmegtartó erejének növelése.

Specifikus célok:

  • A Kerek hegyi övárok fejlesztése árapasztó tározó létesítésével
  • Széchenyi utca- József Attila utca vízelvezető árok fejlesztése

A pályázat keretében 1880 méter vízfolyáshossz kerül rendezésre.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap Társfinanszírozásával, a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül valósul meg.