TÁJÉKOZTATÓ a 2023. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról

Cserépfalu Község Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvényekről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörben eljárva a képviselő-testületi feladat- és hatáskört gyakorolva 2022. november 14-én a 2023. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatokról az alábbiak szerint döntött: Beérkezett pályázatok: – „A” típusú...

Bővebben

Ebösszeírás

Tájékoztató Tisztelt Ebtartó! Cserépfalu területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B §-a alapján sor kerül az ebek összeírására a jogszabályban meghatározott adattartalommal. Tájékoztatjuk továbbá az ebtartókat, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010.(II.26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése szerint – 2013....

Bővebben