Ebösszeírás

Tájékoztató

Tisztelt Ebtartó!

Cserépfalu területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B §-a alapján sor kerül az ebek összeírására a jogszabályban meghatározott adattartalommal. Tájékoztatjuk továbbá az ebtartókat, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010.(II.26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése szerint – 2013. január 1-től – a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, ezért szíveskedjenek a transzponderrel még esetlegesen meg nem jelölt ebeket a szolgáltató állatorvosnál haladéktalanul megjelöltetni.

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az ebösszeíró adatlap átvehető a Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatalban, továbbá letölthető a www.cserepfalu.hu honlapról ide kattintva.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni a Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatal részére az alábbi módokon:

  • levélben postai úton, (3413 Cserépfalu, Kossuth út 125.)
  • személyesen,
  • elektronikusan az info@cserepfalu.hu e-mail címre.

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2023. március 3.

Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatal