TÁJÉKOZTATÓ a 2023. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról

Cserépfalu Község Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvényekről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörben eljárva a képviselő-testületi feladat- és hatáskört gyakorolva 2022. november 14-én a 2023. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatokról az alábbiak szerint döntött:

Beérkezett pályázatok:

– „A” típusú pályázat 2 db érkezett be, melyek formailag és tartalmilag is megfeleltek a követelményeknek.

– „B” típusú pályázat nem volt.

Pályázatok elbírálása:

Mind a 2 fő felsőoktatási intézményi hallgató által beadott „A” típusú pályázat támogatást nyert.

Támogatás összege:

A 2023. évre megítélt támogatás összege összesen 100.000 Ft.

A támogatás mértéke egységesen 5.000 Ft/fő/hó (10 hónapra).

Farmosi Zoltán sk.

                                                                                         jegyző