Ebösszeírás

Tisztelt Ebtartók!

Cserépfalu  Község Önkormányzat közigazgatási területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-ában foglalt kötelezettségnek eleget téve 2018. szeptember 1. és 2018. szeptember 30. között ebösszeírást tart.

Az ebösszeírás önbevallással történik. Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy, fenti jogszabályban meghatározott adattartalmú adatlapot kell kitölteni és az önkormányzathoz beküldeni.

A formanyomtatvány átvehető az önkormányzat hivatalában, vagy letölthető az önkormányzat honlapjáról (www.cserepfalu.hu). Az adatszolgáltatás az alábbi módon teljesíthető:

  • Cserépfalu Község Önkormányzat címére postai úton (3413 Cserépfalu Kossuth út 125.),
  • személyesen,
  • faxon a 49/423-132 számra,
  • a hivatal@t-online.hu email címre.

A hivatkozott törvény szerint – 2013. január 1-től – a négy hónaposnál idősebb ebeket transzponderrel (mikrochippel) megjelölve lehet csak tartani. Amennyiben az ebtartó ennek a kötelezettségének még nem tett eleget, az ebösszeírási adatlap kitöltése előtt azt pótolni köteles. A kötelezettség nem teljesítése esetén minimum 45.000.- Ft állatvédelmi bírság szabható ki!

Amennyiben az ebtartó az ebösszeírásra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségét elmulasztja, 30.000.- Ft állatvédelmi bírsággal sújtható!

Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál már korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni!

Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni!

Bejelentő lap >>

Cserépfalu, 2018. július 16.
Farmosi Zoltán sk.
jegyző