Felhívás: Óvodai beiratkozás

FELHÍVÁS!

Tájékoztatom az érintett Szülőket, hogy településünkön a 3. életévüket betöltött gyermek

óvodai beíratásának időpontja:
2017. április 25-26- án 8.00 – 16.00 óráig

A beíratás helye: Cserépfalui Napköziotthonos Óvoda és Konyha – Cserépfalu, Kossuth út 115. sz.

Felhívom szíves figyelmüket, ha a gyermek 2017. augusztus 31-ig a 3. életévet betölti, a nevelési év kezdő napjától (2017. szeptember 1.) napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni, ezért ezeket a gyermekeket be kell íratni!

Amennyiben a napi 4 órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettséget más településen vagy külföldön teljesíti, a szülők kötelesek arról az óvodai beiratkozást követő 15 napon belül (legkésőbb 2017. május 11-ig) írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes jegyzőt.

Az Óvodai beíratáshoz szükséges dokumentumok: a gyermek születési anyakönyvi kivonata, a lakcímet igazoló hatósági igazolványa, TAJ kártyája és a szülő személyi igazolványa.

Farmosi Zoltán sk.
jegyző