Felhívás fűtési támogatás igénylésére

Cserépfalu község Önkormányzata a hatályos szociális rendelet alapján fűtési támogatást biztosít a rászoruló személyek részére.

Fűtési támogatásban részesülhet:

  • Nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő és egyszemélyes háztartásban élő, ahol az 1 főre eső jövedelem nem haladja meg a 85.500 Ft-ot,
  • azon többszemélyes háztartásban élő nyugdíjasok, ahol minden személy nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül és az 1 főre eső jövedelem nem haladja meg 57.000 Ft-ot,
  • gyermekét(eit) egyedül nevelő személy, ahol a háztartásban az 1 főre jutó jövedelem nem haladja meg a 85.500 Ft-ot.
  • ahol a háztartásban tartós betegség vagy súlyos fogyatékosság miatt magasabb összegű családi pótlékban részesülő személy él, és a családban az 1 főre eső jövedelem nem haladja meg a 85.500 Ft-ot, valamint vagyon nélküli,
  • ahol a családban a külön rászorultsági elv alapján érvényesített 1 főre jutó jövedelem nem haladja meg az 57.000 Ft-ot, egyedülálló esetén a 71.250 Ft-ot és vagyonnal nem rendelkezik.

A támogatást csak fűtés céljára igénybe vett gáz, áram, fa és szén, valamint PB gáz fogyasztásra lehet igényelni!

A támogatást háztartásonként csak 1 személy veheti igénybe, melynek összege 5000 Ft/hó a fűtési szezon idejére.

Cserépfalu Község Önkormányzata