Felhívás parlagfű mentesítési feladatok elvégzésére

Felhívás parlagfű mentesítési feladatok elvégzésére

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése szerint: „A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

A gyommentesítés elmaradása esetén növényvédelmi bírság szabható ki.

A fentiek alapján felkérem a lakosságot, hogy a parlagfű irtási kötelezettségüknek határidőben tegyenek eleget.

A Hivatal jogosult belterületen, a parlagfüves ingatlanokon helyszíni szemlét tartani, majd a parlagfű észlelése esetén az azonnali közérdekű védekezést elrendelni. A közérdekű védekezés költsége és az egyéb, járulékos költségek az ingatlantulajdonost terhelik. A parlagfű észlelése esetén külön felszólításra nincs lehetőség, azonnal el kell rendelni a kényszerkaszálást.

A Hivatal által elvégzett kényszerkaszálás után a B-A-Z. Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága szabja ki a parlagfű bírságot. Ez a hatósági jogkör nem tartozik a település jegyzőjéhez. A bírság, illetve meg nem fizetése esetén az azt terhelő kamat adók módjára behajtható.

Ezúton kérek minden földhasználót, hogy- az ápolt egészséges környezet, a lakosok egészsége érdekében végezzék el területeik gyommentesítését, ápolását, valamint a folyamatos gyommentes állapot fenntartását.

Cserépfalu, 2018. június 21.

Farmosi Zoltán

jegyző