10/2017. (VIII. 3.) önkormányzati rendelet a Településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól