11/2017. (X. 24.) önkormányzati rendelet a Településképi bejelentési eljárásról és településképi kötelezésről