17/2023 (IX.25.) önk. rend_közterületek tisztán tartásáról