2/2022(IV.05.) önk. rend. a Közszolg. Tisztv. Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról