2015. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása

Cserépfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. november 24-ei zárt ülésén döntött a 2015. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatokról, melynek beadási határideje 2014. november 14-e volt.

Beérkezett pályázatok:
– „A” típusú pályázat 9 db érkezett be, melyek formailag és tartalmilag is megfeleltek a követelményeknek.
– „B” típusú pályázat nem volt.

Pályázatok elbírálása:
Mind a 9 fő felsőoktatási intézményi hallgató által beadott „A” típusú pályázatot támogatta a Képviselő-testület.

Támogatás összege:
A 2015. évre megítélt támogatás összege összesen 330.000 Ft.
A támogatás mértéke jövedelemtől függően 3.000, illetve 4.000 Ft/fő/hó.

Farmosi Zoltán sk.
jegyző