46/2020.(III.16.) kormányrendelet

HIRDETMÉNY

A Kormány 46/2020.(III.16.) kormányrendeletével újabb intézkedéseket szabályokat rendelt el a koronavírus veszélyeztetettség kapcsán.

Főbb előírások melyeket be kell tartani:

  • a helyi vendéglátó üzletekben 00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével TILOS TARTÓZKODNI.
  • A életévüket betöltött személyeket a kormány arra kéri, hogy a lakó- illetve tartózkodási helyüket NE hagyják el. Amennyiben ezen személyek a kötelezettséget vállalják és erről az önkormányzatot tájékoztatják az ellátásáról a gondoskodásáról a polgármester felelős.
  • a rendszeres zenés, táncos rendezvények helyszínén tartózkodni TILOS. Nem minősül rendezvénynek a vallási közösségek szertartása, a polgári házasságkötés és temetés.
  • sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között tartható meg.

Tilos a látogatása:

  • mozinak
  • muzeális intézményeknek
  • közgyűjteményeknek
  • közművelődési intézményeknek
  • közösségi színtereknek

Az élelmiszert, az illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító üzlet, továbbá a gyógyszertár, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzlet, az üzemanyag-töltőállomás és a dohánybolt kivételével – a kereskedelemről szóló 2005.éci CLXIV. törvény 2.§. 27. pontja szerinti üzletben 15.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tartózkodni tilos.

Fenti szabályok be nem tartás esetén szabálysértési eljárás lefolytatása várható, a pénzbírság legalacsonyabb összege 5000 Ft és legmagasabb összege 500.000 Ft. Az intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi.

Kérjük a lakosságot, hogy a Kormány rendeletnek megfelelően a szabályokat saját érdekükben tartsák be.