6/2022 (VI.28.) önk. rend. Szép Cserépi Porta cím alapításáról