Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagjai

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagjai: 

  • Nagy József elnök
  • Mizserné Nagy Henrietta Katalin  tag
  • Kósik István tag