Ebösszeírás hirdetmény

Tisztelt Cserépfalui Lakosok!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B §-a alapján az önkormányzat köteles ebösszeírást végezni és az adatokról elektronikus nyilvántartást vezetni.

A fent idézett törvény 42/B. § (4) bekezdése szerint meghatározott adatokat az eb tulajdonosa és tartója az eb összeíráskor köteles a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Annak érdekében, hogy minél előbb elkészüljön az ebek nyilvántartása, kérem szíveskedjen a mellékelt adatlapot (ebenként egy példányban) kitölteni, majd a Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatal részére az alábbi módok valamelyikén eljuttatni:

levélben, postai úton (3413Cserépfalu, Kossuth u. 125.),
elektronikus úton (aláírt,szkennelt formátumban) ahivatal@t-online.hu címre,
a Hivatal folyosóján található gyűjtőládába helyezve

Az Adatlap beküldési illetve leadási határideje:
2014. december 19.

Cserépfalu, 2014. december 3.

Farmosi Zoltán
jegyző