Felhívás: Nevelési – és tankkönyv támogatás

Cserépfalu Község Önkormányzata a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 4/2015. (III.03.) számú önkormányzati rendelete alapján minden nevelési év elején egyszeri alkalommal nevelési-beiskolázási támogatást nyújt a cserépfalui állandó lakóhellyel rendelkező

  • óvodába járó gyermek
  • általános iskolába járó tanuló
  • középfokú tanintézetbe járó tanuló
  • nappali tagozatos felsőfokú tanulmányait végző hallgató részére.

A támogatás kifizetésének feltétele az adott nevelési-oktatási intézmény által a támogatott részére kiadott tanulói jogviszony igazolás.
Az igazolást szíveskedjenek eljuttatni a Közös Önkormányzati Hivatalba.
A támogatás kifizetése csoportosan minden hét keddi napján fog történni.
Köszönjük együttműködésüket.


Értesítjük a cserépfalui állandó lakóhellyel rendelkező nappali tagozatos 10-11-12 évfolyamos tanulók figyelmét, hogy Cserépfalu Község Önkormányzata a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 4/2015. (III.03.) számú önkormányzati rendelete alapján részükre 100 %-os tankönyv támogatást biztosít.

A támogatás kifizetéséhez szükséges az alábbi bizonylatokat a Közös Önkormányzati Hivatalba behozni: iskolalátogatási igazolás, a tankönyvellátó intézmény által kiállított számla, valamint a tankönyvek árának befizetését igazoló bizonylat.
A támogatás kifizetése csoportosan minden hét keddi napján fog történni.
Köszönjük együttműködésüket.