Felhívás: Óvodai beiratkozás

FELHÍVÁS!

Tájékoztatom az érintett Szülőket, hogy településünkön a

3. életévüket betöltött gyermek

óvodai beíratásának időpontja:

2019. április 24-25-én 8.00 – 16.00 óráig

A beíratás helye: Cserépfalui Napköziotthonos Óvoda és Konyha – Cserépfalu, Kossuth út 115. sz.

Felhívom szíves figyelmüket, ha a gyermek 2019. augusztus 31-ig a 3. életévet betölti, a nevelési év kezdő napjától (2019. szeptember 1.) napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni, ezért ezeket a gyermekeket be kell íratni!

Amennyiben a napi 4 órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettséget más településen vagy külföldön teljesíti, a szülők kötelesek arról az óvodai beiratkozást követő 15 napon belül (legkésőbb 2019. május 10-ig) írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes jegyzőt.

Az Óvodai beíratáshoz szükséges dokumentumok: a gyermek születési anyakönyvi kivonata, a lakcímet igazoló hatósági igazolványa, TAJ kártyája és a szülő személyi igazolványa.

                                                               Farmosi Zoltán sk.

                                                                     jegyző