Felhívás településkép védelme

TÁJÉKOZTATÓ

Felhívjuk az ingatlantulajdonosok figyelmét a Cserépfalu Község Településképnek védelméről szóló 14/2017. (XII. 28.) önkormányzati rendelet településkép-érvényesítési eszközei (településképi szakmai konzultáció, településképi véleményezési eljárás, településképi bejelentési eljárás) előírásainak betartására.

A településképi követelmények megszegése településképi kötelezési eljárást von maga után.

Az egyes nyomtatványok a www.cserepfalu.hu honlap „Önkormányzat/Ügyintézés/Nyomtatványok” menüben megtalálhatók vagy a Hivatalban átvehetők.

 

Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatal