Felhívás

Cserépfalu Község Önkormányzata a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 4/2015. (III.03.) számú önkormányzati rendelete alapján a cserépfalui állandó lakosú 1-8. osztályos tanulók részére 100 %-os taneszköz-támogatást, míg a szakiskolában, szakképző intézetben, illetve a 4-6-8. osztályos gimnáziumban tanuló állandó lakosú cserépfalui tanulók részére az Önkormányzat egyszeri 15.000 Ft taneszköz-támogatást biztosít.”

Az oktatási támogatásra azok jogosultak, akik a normatív taneszköztámogatásban nem részesülnek.

A támogatás megállapításához szükséges a köznevelési intézmény által kiállított, a tankönyvek árát bizonyító igazolás benyújtása a Hivatalhoz.