Házszám tájékoztató

Tisztelt Lakosság!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14/A § (5) bekezdése értelmében:

„Minden házszámmal ellátott épületen a tulajdonosnak fel kell tüntetnie a házszámot.”

A fent leírt jogszabályi hivatkozás értelmében minden ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán a házszámot jól látható helyen elhelyezni.
Az az ingatlantulajdonos, aki ezen kötelezettségének nem tesz eleget, azzal szemben szabálysértési eljárás indul

Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatal