Hirdetmény: Szociális tüzifa 2017

 

HIRDETMÉNY

 Cserépfalu Község Önkormányzata értesíti a szociálisan rászorult lakosokat, hogy a mai naptól szociális célú tűzifa igénylésére van lehetőség.

A támogatás igényléséhez a kérelem nyomtatványt vagy a www.cserepfalu.hu weblapról vagy a Közös Önkormányzati Hivatalban lehet beszerezni.

A kérelem beadási határideje: 2017. november 10.

 A támogatás feltételei:

 Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást, tűzifát biztosíthat annak a személynek, aki

  1. Aktív korúak ellátásában részesül, vagy
  2. Időskorúak járadékában részesülő
  3. Települési támogatásban részesül
  4. Halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő vagy
  5. 70 éven felüli egyedül élő nyugdíjas öregségi nyugdíjminimum 350 %-át meg nem haladó jövedelemig (99.750 Ft)

A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra az a személy, család

  1. Aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett.
  2. Azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.

Csendes Péter  sk.
polgármester

Kérelem-szoc tüzifa 2017