Hirdetmény tankönyv támogatásról, nevelési-beiskolázási támogatásról

Cserépfalu Község Önkormányzata tájékoztatja az érintett családokat, hogy az Önkormányzat a cserépfalui állandó lakóhellyel rendelkező 1-8. osztályban, valamint a szakiskolában, szakképző intézetben illetve a 4-6-8. osztályos gimnáziumban tanulók részére 100 %-os tankönyvtámogatást biztosít.”

A támogatás megállapításához szükséges a köznevelési intézmény által kiállított, a tankönyvek árát bizonyító igazolás benyújtása.

Fenti  támogatásra azok jogosultak, akik a normatív tankönyvtámogatásban  nem  részesülnek!

Az Önkormányzat a tankönyvtámogatáson kívül a cserépfalui állandó lakóhellyel rendelkező óvodáskorú és nappali rendszerű oktatásban résztevő tanulók, hallgatók számára további nevelési, beiskolázási támogatást biztosít az alábbi támogatási összegben:

  • óvodások részére 4.000 Ft,
  • általános iskolai tanulók részére 6.000 Ft,
  • középiskolás tanulók részére 8.000 Ft,
  • felsőoktatási intézménybe járó hallgatók részére 10.000 Ft.

A helyi, illetve a bükkzsérci intézménybe járó tanulók és óvodások esetén a támogatás kifizetése intézményi szinten történik, a nem helyi intézményekbe járó gyermekek esetén egyéni igény alapján, tanulói, illetve hallgatói jogviszony igazolás leadásával történik.

Csendes Péter sk.
polgármester