Hirdetmény Testületi ülésről – 2015.06.03.

Cserépfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.06.03-án (szerda) 17.00 órakor ülést tart.

Helye: Közös Önkormányzati Hivatal, Cserépfalu

NAPIRENDI PONTOK

1. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Csendes Péter polgármester, Nagy József ÜPB elnöke

2. Az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló
Előadó: Csendes Péter polgármester, Nagy József ÜPB. elnöke

3. A helyi adóigazgatással kapcsolatos tájékoztató
Előadó: Farmosi Zoltán jegyző, Sári Tímea igazgatási ea.

4. Külföldi testvér települési kapcsolatok helyzetéről, fejlesztési lehetőségeiről
Előadó: Csendes Péter polgármester

5. Zártkerti ingatlan elidegeníse
Előadó: Csendes Péter polgármester

6. Indítványok, javaslatok

Csendes Péter sk.
polgármester