Hirdetmény testületi ülésről 2015.08.06.

Cserépfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. augusztus 06-án (csütörtök) 17.00 órakor ülést tart.

Helye: Közös Önkormányzati Hivatal, Cserépfalu

NAPIRENDI PONTOK

1. Helyi közfoglalkoztatás eredményeiről és munkájáról beszámoló
Előadó: Csendes Péter polgármester, Benson Attila ügyvezető

2. Konyha üzemeltetésével kapcsolatos tájékoztató
Előadó: Csendes Péter polgármester

3. Falunapi rendezvényekről tájékoztatás
Előadó: Csendes Péter polgármester

4. Településképi véleményezési eljárásról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Farmosi Zoltán jegyző, Nagy József ÜPB elnöke

5. Indítványok, javaslatok

Csendes Péter sk.
polgármester