Hirdetmény testületi ülésről

Cserépfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. július 06-án (hétfő) 17.00 órakor ülést tart.

Helye: Közös Önkormányzati Hivatal, Cserépfalu

NAPIRENDI PONTOK

1. Képviselő-testület 2015.II.félévi munkaterve
Előadó: Nagy József PÜB elnöke

2.    Hórvölgye Tagiskola munkájáról beszámoló pályázat benyújtása
Előadó: Virág Tiborné tagintézmény-vezető

3. Lejárt határidejű határozatokról beszámoló
Előadó: Csendes Péter polgármester

4. Falunapi rendezvényekről tájékoztatás
Előadó: Csendes Péter polgármester

5. Indítványok, javaslatok

Csendes Péter sk.
polgármester