Meghívó Képviselő-testületi ülésre

Cserépfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. szeptember 28-án (hétfő) 17.00 órakor ülést tart.

Helye: Közös Önkormányzati Hivatal, Cserépfalu

NAPIRENDI PONTOK

1. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Csendes Péter polgármester, Nagy József ÜPB elnök, Kerékgyártó Károlyné gazd.ea.

2. Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának I. féléves helyzetéről
Előadó: Csendes Péter polgármester, Nagy József ÜPB elnök, Kerékgyártó Károlyné gazd.ea.

3. Rendkívüli települési önkormányzati támogatás II. üteméhez csatlakozás
Előadó: Csendes Péter polgármester

4. Tájékoztató a Cserépfalu Nonprofit Kft. tevékenységéről
Előadó: Benson Attila ügyvezető

5. Tájékoztató a Bükkalja Kőkultúra Látogatóközpont tevékenységéről
Előadó: Molnár Mariann turisztikai ref.

6. Önkormányzati rendeletek módosítása, alkotása (adó-, talajterhelési-, államháztartási rendelet)
Előadó: Farmosi Zoltán jegyző, Nagy József ÜPB elnök

7. Szociális célú tűzifa pályázathoz csatlakozás
Előadó: Csendes Péter polgármester

8. Munkamegosztási megállapodás elfogadása a Hivatal és Óvoda között
Előadó: Farmosi Zoltán jegyző

9. Bursa Hungarica Felsőoktatási  Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás
Előadó: Csendes Péter polgármester

10. Indítványok, javaslatok

Csendes Péter sk.
polgármester