Meghívó Képviselő-testületi ülésre 2015.03.03.

Cserépfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. 03.03-án (kedden) 17.00 órakor ülést tart.

Helye: Közös Önkormányzati Hivatal, Cserépfalu

Napirendi pontok:

1. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének elfogadása
Előadó: Csendes Péter polgármester, Nagy József ÜP Biz. elnöke, Kerékgyártó Károlyné gazdálkodási előadó, Farmosi Zoltán jegyző

2. Új Szociális rendelet megalkotása
Előadó: Farmosi Zoltán jegyző, Nagy József ÜP Biz. elnöke

3. 2015. évi Közbeszerzési Terv elfogadása
Előadó: Farmosi Zoltán jegyző

4. Polgármester 2015. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása
Előadó: Csendes Péter polgármester

5. Indítványok, javaslatok

Csendes Péter sk.
polgármester