Pályázati felhívás

A Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet Rendszergazda – informatikus feladatok ellátására (a cserépfalui és a cserépváraljai hivatalokban)

A rendszergazda feladata a Közös Önkormányzati Hivatal számítógépes hálózatának működtetése, server konfigurálása. Külön megadott lista alapján a hozzáférési jogok beállítása, automatikus mentési rendszer kialakítása, felhasználói programok bármely munkaállomásról történő elérhetőségének biztosítása. Ezen túl ellátja a hivatal gépparkjának karbantartását, javítását, a fejlesztésekkel, rendszerkiépítéssel kapcsolatos tanácsadást.

Elsősorban számlaképes, informatikai profil alaptevékenységként végző gazdasági társaság, illetve egyéni vállalkozók (továbbiakban: vállalkozó) jelentkezését várjuk.

A megbízás nem munkaviszony keretében történik, elszámolás havonta kibocsátott számla alapján.

A pályázó vállalkozótól elvárjuk, hogy a feladatot ellátó szakemberen túl esetleges helyettesítésre vállalkozáson belül azonos képzettséggel, tapasztalattal rendelkező munkatársat tudjon biztosítani.

Feltételek:

  • Szakmai önéletrajz (egyéni vállalkozó esetén)
  • Büntetlen előélet (egyéni vállalkozó esetén)-erkölcsi bizonyítvány csatolandó
  • Szakirányú képesítések a vállalkozó vagy az alkalmazottak tekintetében: ( legalább rendszerinformatikus OKJ-s és szoftverüzemeltető OKJ-s)
  • Polgármesteri hivatalokban szerzett rendszerinformatikus gyakorlat.
  • A közigazgatásban használt szoftverek ismerete. (beleértve a Microsoft irodai alkalmazások teljes ismeretét, a könyvelésben-pénzügyi gazdálkodásban, adónyilvántartásban, munkaügyben, népesség-lakcímnyilvántartásban és iktatásban használt egyedi szoftvereket)
  • Referenciák Polgármesteri hivataloknál.

Egyéb elvárások:

A munkafolyamatot akadályozó problémák elhárítására állandó ügyelet tartása, és a felmerülő problémák megoldására telefonos, ( távfelügyelet, skype, stb) segítség nyújtása.

Amennyiben ez nem vezet megoldásra, a hiba elhárítását a hiba bejelentését követő 24 órán belül személyesen biztosítja. (legfeljebb egy héten 1 alkalommal az átalánydíjon belül)

Azonos feltételek teljesítése esetén előnyben részül az a pályázó, aki a kikötött feltételeken túl rendelkezik önkormányzati intézményeknél végzett referenciával is.

Továbbá a pályázatban meghatározott havi átalányon túl semmiféle plusz költségre nem tart igényt. pl. utazás. (E tekintetben kivétel a megbízó által kért javítások anyagköltsége.)

Előny, amennyiben kiváló problémamegoldó és jó kommunikációs készséggel rendelkezik.

A pályázatban kérjük megjelölni a vállalási összeg bruttó értékét (Ft/hó + áfa)

Feladatellátás: 2015. március 16-tól.

Pályázatokat a fenti feltételek igazolásával legkésőbb 2015.február 27-én 13.00 óráig a Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatalba (3413 Cserépfalu Kossuth út 125.) Farmosi Zoltán jegyző részére címezve lehet benyújtani postai úton, vagy személyesen.

A borítékon kérjük feltüntetni: „Rendszergazda”

Cserépfalu, 2015. február 12.

Farmosi Zoltán
jegyző