Szociális célú tűzifa igénylés

HIRDETMÉNY

Cserépfalu Község Önkormányzata értesíti a szociálisan rászorult lakosokat, hogy 2022. október 27-től szociális célú tűzifa igénylésére van lehetőség.

A támogatás igényléséhez a kérelem nyomtatványt a www.cserepfalu.hu weblapról vagy a Közös Önkormányzati Hivatalban lehet beszerezni.

A kérelem beadási határideje: 2022. november 9.

A támogatás feltételei:

Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást, tűzifát biztosít annak a személynek, aki

  1. Aktív korúak ellátásában részesül, vagy
  2. Időskorúak járadékában részesül,
  3. Települési támogatásban részesül,
  4. Halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel,

biztosíthat annak a személynek, aki:

  1. egyedül élő, öregségi nyugdíjminimum 450 %-át meg nem haladó jövedelemig (128.250 Ft)
  2. közfoglalkoztatásban részesül
  3. egyedül neveli kiskorú gyermekét
  4. a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 300 %-át (85.500 Ft)

A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra az a személy, család

  1. Aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett.
  2. Azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.

Tűzifa kérelem 2022 >>

 

Csendes Péter  sk.
polgármester