TÁJÉKOZTATÓ

A 2018. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok
elbírálásának eredményéről

 

Cserépfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. november 16-ai zárt ülésén döntött a 2018. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatokról, melynek beadási határideje 2017. november 7-e volt.

Beérkezett pályázatok:

– „A” típusú pályázat 6 db érkezett be, melyek formailag és tartalmilag is megfeleltek a követelményeknek.

– „B” típusú pályázat nem volt.

Pályázatok elbírálása:

Mind a 6 fő felsőoktatási intézményi hallgató által beadott „A” típusú pályázatot támogatta a Képviselőtestület.

Támogatás összege:

A 2018. évre megítélt támogatás összesen 300.000 Ft.

A támogatás mértéke egységesen 5000 Ft/fő/hó.

Támogatási időszak:

2017/2018-as tanév II. féléve,valamint a 2018/2019-es tanév I. féléve

 

Farmosi Zoltán sk.
jegyző